วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25

ประกาศ เรื่องระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25
ประกาศวันที่
16 ตุลาคม 2551
รายละเอียด
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25 (เพิ่มกีฬายิงปืน)ณ จังหวัด กาญจนบุรี ได้ที่ http://www.uploadtoday.com/download/?112088&A=375247

ประกาศ เรื่องกำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬากีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ณ จังหวัดตรัง


ประกาศ เรื่องกำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬากีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ณ จังหวัดตรัง
ประกาศวันที่
18 พฤศจิกายน 2551
รายละเอียด
ประกาศ เรื่องกำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬากีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ณ จังหวัดตรัง
หมดเขตรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวันที่ 4 มีนาคม 2552
โดยจังหวัดตรัง รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 พ।ศ. 2552 ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2552 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ตรังเกมส์ มีตัวพะยูนเป็นสัตว์นำโชค กำหนด 31 ชนิดกีฬา